Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
congruence relation [engelsk]    kongruensrelasjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO