Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
constraint [engelsk]    skranke [norsk]   (databaseterminologi)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
constraint [engelsk]    begrensning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
constraint [engelsk]    begrensning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Constraints [engelsk]    Begrensninger [norsk]   Fysiske eller kulturelle begrensninger omgivelsene setter for hvilke handlingsalternativ som er mulige. Man bør utnytte slike begrensninger for å fortelle brukeren hva han skal eller ikke skal gjøre. Finnes det bare en knapp på siden: ”log in”, så vet brukeren hva det er forventet at han skal gjøre.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
check constraint [engelsk]    kontrollskranke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
unique constraint [engelsk]    entydighetsskranke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no