Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
consultation [engelsk]    samråd [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
consultation process [engelsk]    høringsprosess [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Consultation procedure [engelsk]    Samrådsprosedyren [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen