Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
context menu [engelsk]    meny, oppsprettsmeny, lokalmeny [norsk]   (omgivelsesmeny, kontekstmeny, hurtigmeny) – se nærmere forklaring; se også «pop-up menu»
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
context menu [engelsk]    hurtigmeny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft