Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
continent [engelsk]    tett, kontinent [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
continental rise [engelsk]    kontinentalstigning (?) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
continental slope [engelsk]    kontinentalskråning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
continental shelf [engelsk]    kontinentalsokkel [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU