Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
control center [engelsk]    kontrollsenter [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
poison control center [engelsk]    giftinformasjonssentralen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen