Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
controls [engelsk]    kontrollelement [norsk]   (fellesnavn for knapper, lister, avkryssingsfelt ol.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Audio Controls [engelsk]    Lydkontroller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Audio Controls [engelsk]    Lydkontroller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phone Controls [engelsk]    Telefonkontroller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parental controls [engelsk]    sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parental Controls [engelsk]    Sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parental Controls [engelsk]    Sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
engineering controls [engelsk]    tekniske vernetiltak [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen