Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cooled by forced water circulation [engelsk]    kjølt med kjølevannspumpe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen