Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
core [engelsk]    kjerne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
core [engelsk]    kjerne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
score [engelsk]    poeng [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
score [engelsk]    tære, tære på/opp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Hardcore [norsk]    Hardcore [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
core dump [engelsk]    programdump, kjernedump [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Manticore [engelsk]    Mantikor [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
underscore [norsk]    understrek [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
underscore [engelsk]    understrekingstegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
core dumped [engelsk]    minnet lagret [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Coregonus albula [latin]    Lagesild [norsk]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Coregonus lavaretus [latin]    Sik [norsk]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag