Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
corollary [engelsk]    korollar(et) [norsk]   (subst.) (følgesetning)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO