Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
coronary [engelsk]    koronar, kransarterie-, hjerte- [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
coronary artery bypass grafting [engelsk]    "koronar bypass"-operasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen