Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
correlation [engelsk]    korrelasjon [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
correlation coefficient [engelsk]    korrelasjonskoeffisient [norsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no