Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
cost [engelsk]    kostnad
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
cost [engelsk]    kostand [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 32 omtrentlig(e)
Costalis [latin]    som hører til ribbein [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
cost line [engelsk]    kostnadslinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Costa, -ae [latin]    ribbein [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Costa Rica [norsk]    Costa Rica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fixed cost [engelsk]    faste kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Costa Rica [norsk]    Kosta Rica [FEIL]   (Men: costaricaner el. kostarikaner, costaricansk el. kostarikansk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
costoletta [italiensk]    kotelett [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
social cost [engelsk]    samfunnskostnad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
actual cost [engelsk]    faktiske kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cost center [engelsk]    kostsenter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accrued cost [engelsk]    påløpte kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cost project [engelsk]    kostnadsprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delivery cost [engelsk]    leveringskostnader [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cost of sales [engelsk]    varekostnader [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
variable cost [engelsk]    variabel kostnad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
carrying cost [engelsk]    indirekte kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cost Increase [engelsk]    Kostnadsøkning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cost template [engelsk]    kostnadsmal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
variable cost [engelsk]    variable kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
committed cost [engelsk]    igangsatt kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cost accounting [engelsk]    kost. regnskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intangible cost [engelsk]    immaterielle kostnader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Costaricatanagar [norsk]    Cherrie’s Tanager [engelsk]   Ramphocelus costaricensis [latin]   Vanlig Pacific Slope.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
accumulated cost [engelsk]    akkumulert kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replacement cost [engelsk]    erstatningskost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Costantino Rocca [norsk]    Constantino Rocca [FEIL]   (golfspiller)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Costa Rican Swift [engelsk]    Chaetura fumosa [latin]   3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Costa Rican Pygmy-Owl [engelsk]    Glaucidium costaricanum [latin]   1 Monteverde 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ABC code carrying cost [engelsk]    Lagerkost ABC-kode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capitalization of cost [engelsk]    kapitalisering av kost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
costoletta alla milanese [italiensk]    Wienerschnitzel [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Cost/income ratio, banking [engelsk]    Kostnader i % av inntekter, bankvirksomhet [norsk]   Samlede kostnader dividert med samlede inntekter, egenkapitalmetoden og kapitalavkastning (bankvirksomhet), som det fremgår av resultatregnskapet. Driftsresultatet fra forsikring er ikke tatt med.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea