Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
county council [engelsk]    fylkesting [norsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
county council [engelsk]    fylkesting [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
county council [engelsk]    fylkesting [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
chairman of the county council [engelsk]    fylkesordfører [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune