Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
coupling [engelsk]    kobling [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
coupling loop [engelsk]    koblingssløyfe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
coupling constant [engelsk]    koblingskonstant [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
breakaway coupling [engelsk]    kobling som løsner ved rykk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen