Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
crack [engelsk]    sprekk, gløtt; knall; slag; sprekke; knake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Cracker [norsk]    En som bevisst fjerner kopibeskyttelse på programvare for å piratkopiere den. I de fleste miljøer ansett som en kriminell person.En, vanligvis kriminell, person som bryter seg inn i datasystemer.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
cracker [norsk]    dataknekker, datainnbryter, datavandal, datapirat [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
cracked stock [engelsk]    krakkolje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Crack in the door [engelsk]    Dørsprekk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com