Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
create [engelsk]    skape, kreere, opprette
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
create [engelsk]    lage, opprette, skape [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
create [engelsk]    skape [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
co-create [engelsk]    samskape [norsk]   (med Ånden, Gudskilden eller mitt Høyere Selv)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
procreate [engelsk]    avle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Quick Create [engelsk]    Hurtigoppretting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Create New Group [engelsk]    Opprett ny gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
create a disturbance [engelsk]    opptre forstyrrende [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Create Installation Item Wizard [engelsk]    Veiviser for oppretting av installasjonselement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Create Deployment Package Wizard [engelsk]    Veiviser for oppretting av distribusjonspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft