Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
credentials [engelsk]    fullmakter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
credentials [engelsk]    (legitimasjons)papirer [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
credentials [engelsk]    akkreditiver, referanser [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
credentials [engelsk]    legitimasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Credentials Committee [engelsk]    fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Credentials Committee [engelsk]    Fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
approval of credentials [engelsk]    godkjennelse av fullmaktene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
rejection of credentials [engelsk]    forkastelse av fullmaktene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
decisions on credentials [engelsk]    fullmaktsavgjørelser [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
administrative credentials [engelsk]    administratorlegitimasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
questions relating to credentials [engelsk]    fullmaktsspørsmål [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget