Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
credibility [engelsk]    troverdighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
street credibility [norsk]    gatetroverdighet [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet