Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
cross-product, vector product [engelsk]    kryssprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
vector product, cross-product [engelsk]    vektorprodukt(et) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO