Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
cross-reactivity [engelsk]    ikkespesifikk reaktivitet, utvidet reaktivitet, allmen reaktivitet, tverr-reaktivitet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen