Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
crucial [interlingua]
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
crucial [engelsk]    avgjørende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
crucial [engelsk]    avgjørende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU