Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
current [engelsk]    strøm; strømning; kurant- nåværende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
current [engelsk]    nåværende, gjeldende [norsk]   (omskrivning med «denne» eller «den valgte» fungerer ofte best)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
current [engelsk]    betalt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
current [engelsk]    strømning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
currently [engelsk]    for øyeblikket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
current time [engelsk]    gjeldende tidspunkt, gjeldende tidspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Current ratio [norsk]    Gir uttrykk for selskapets likvide stilling. Angir forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
current record [engelsk]    gjeldende post [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
current region [engelsk]    gjeldende område [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
countercurrent [engelsk]    motstrøm [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
current directory [engelsk]    gjeldende katalog [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
turbidity current [engelsk]    turbidittstrøm [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU