Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
curse a blue streak [engelsk]    utgyte en hurtig og tilsynelatende endeløs strøm av banneord [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen