Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
custom properties dialog box [engelsk]    dialogboks for egendefinerte egenskaper [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft