Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cut-off frequency [engelsk]    Knekkfrekvens [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
cutoff, cut-off frequency [engelsk]    grensefrekvens, frekvensgrense [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen