Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 9 nøyaktig(e)
cycle [engelsk]    syklus sykkel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
cycle [fransk]    syklus
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
cycle [engelsk]    konjunktur [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
cycle [engelsk]    syklus [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cycle [engelsk]    gå/bla gjennom, bla/veksle mellom [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
cycle [engelsk]    syklus [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cycle [engelsk]    sykel [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
cycle [engelsk]    sykel [norsk]   (av kanter)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
cycle [engelsk]    syklus, kretsløp, gjennomløp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Tricycle [engelsk]    Trehjulsykkel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
duty cycle [engelsk]    arbeidssyklus [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
paint cycle [engelsk]    malesyklus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cycle diagram [engelsk]    kretsdiagram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inventory cycle [engelsk]    vedlikeholdsprogram [norsk]   (prosess)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
respiratory cycle [engelsk]    åndedrag [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Six Sigma DMAIC Cycle [engelsk]    DMAIC-syklus for Six Sigma [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft