Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dáisut [samisk]    gynge [norsk]   (v) (-iss-) //fanas dáisu báruid alde 'båten gynger på bølgene'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
suoibut; dáisut [samisk]    rave [norsk]   (v) suoibut (-ibb-); dáisut (-iss-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-117: juhkan olmmái dáisu 'en drukken mann raver'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune