Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dåsemikkel [siden finnes ikke]    fam. klosset, tiltaksløs, klønete, dum person
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kløne, kloss, dåsemikkel [norsk]    gawk [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no