Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dødskamp [norsk]    jápminhoakkat [samisk]   (s) (jf hoagga) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)346: heakkariidu (-idd-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-307: heakkariiddus leat 'ligge for døden (på det siste)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune