Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
da [bokmål/riksmål/nynorsk]    på den tiden, fra da av om tidspunkt i fremtiden, da skal det bli morro (men: det skal bli morro når ...) i så fall enda, likevel, vel, nå, jeg tror da det i utrop, Per da! konkluderende, forsterkende, så ble jeg da endelig ferdig
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
da []    Den offisielle ISO 639-1-språkkoden for dansk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
da [dansk]    da
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
da [tysk]    der, her Ist er da? – Er han her?/Er han tilstede? Da ist sie! – Der er hun! da - på det tidspunktet, i det øyeblikket, jf. als Der Vorhang fiel, da klatschten alle Beifall. – Teppet falt, da applauderte alle./Idet teppet falt, applauderte alle. Ich hatte mich gerade hingesetzt, da hat es an der Tür geklingelt. – Jeg hadde akkurat satt meg, så ringte det på døra.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
da [norsk]    then [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 401 omtrentlig(e)
DAX [norsk]    DAX står for Deutscher Aktien Index og inneholder de mest omsatte/største selskapene på børsen i Frankfurt, Tyskland.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
dak [ISO-koder]    dakota [norsk]   Dakota [engelsk]   sioux-språk i USA og Canada
Liste over navn på språk © Språkrådet
Dal [norsk]    Valley [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dam [engelsk]    Demning [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
DAT [norsk]    Digital Audio Tape
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
VDA [norsk]    Video Distribution Amplifier
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
dam [norsk]    pond [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
dam [engelsk]    mor; demning, damannlegg; demme (opp) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
DAT [engelsk]    DAT (digital audio tape) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FDA [norsk]    FDA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RDA [norsk]    RDA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dal [norsk]    ravine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
DDA [forkortelse]    Doha utviklingsagenda [norsk]   Doha Development Agenda [engelsk]   WTOs fjerde ministermøte i Doha, Qatar, 2001 lanserte en ny runde multilaterale handelsforhandlinger. Økt liberalisering, ny regelsetting og styrket støtte til utviklingsland er noen nøkkelord.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
EDA [forkortelse]    Europeisk forsvarsbyrå [norsk]   European Defence Agency [engelsk]   Etablert i 2004 for å bistå medlemslandene til økt forsvarsevne innen krisehåndtering, og til støtte for ESDP.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
Dan [forkortelse]    Daniel [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dan [japansk]    mester  [norsk]   (grad)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
dag [norsk]    beaivi [samisk]   (s) (-ivv-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dari [norsk]    navn i Afghanistan på farsi
Liste over navn på språk © Språkrådet
Dato [norsk]    Datoene en kampanje er oppe.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Edda [norsk]    Old Norwegian poems
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dark [engelsk]    Mørke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
dato [norsk]    date [engelsk]   KHiB skriver datoer slik: on 5 July 2005
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
dans [norsk]    Chorea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dato [norsk]    date [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
CODA [norsk]    CODA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DACL [engelsk]    DACL, DACL (discretionary access control list) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data [norsk]    data [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DRDA [engelsk]    DRDA (Distributed Relational Database Architecture) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
IrDA [norsk]    IrDA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
daue [norsk]     daude el. daue [FØR]   v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Coda [norsk]    Den siste seksjon av et musikkstykke
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Daza [samisk slang]    Nordmann [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
damp [norsk]    lievdi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
damp [norsk]    lievla; giespa [samisk]   (s) 1. (-vll-); 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223 (-spp-) ' varm damp'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dansk [norsk]    Danish [engelsk]   dan – da [ISO-koder]   språket i Danmark
Liste over navn på språk © Språkrådet
munda [norsk]    Munda [engelsk]   mun [ISO-koder]   språkfamilie i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
Dager [norsk]    Lengden til en kampanje (i dager).
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Dairy [engelsk]    Meieri [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Vidda [norsk]    The Norwegian mountain plateau
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Davit [norsk]    Kran eller arm for utsvinging av livbåt eller jolle(liten båt)
Maritim ordliste © MaritimStart
Daily [norsk]    Daily er et overvåkingssystem utviklet ved Universitetet i Oslo. Daily har fokus på klientsikkerhet. En agent installeres på hver enkelt klient i nettverket, disse rapporterer inn til en sentral tjener som strukturerer dataene og lager overordnede og detaljerte rapporter. Daily brukes aktivt ved Universitetet i Oslo og foreligger nå i sin andre versjon; Daily2.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DANTE [norsk]    Forkortelse for Delivery of Advanced Network Technology to Europe, som er en ikke-kommersiell organisasjon som skal planlegge, bygge og drive sammenkoblinger mellom europeiske forskningsnett. Les mer på www.dante.net.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
danse [norsk]    bailar [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
tanda [spansk]    I Buenos Aires' milongaer spilles som regel tre til fem melodier av samme type (tango, milonga eller vals -noen steder varierer de med salsa, charleston eller rock'n roll), gjerne med samme orkester og fra en bestemt periode. En slik samling melodier kalles en tanda.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
dare  [engelsk]    tørre, våge, driste seg til; trosse, utfordre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Dance [norsk]    Dance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DARPA [engelsk]    DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ganda [samisk slang]    Gutt [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
siida [kåfjordsamisk]    hjem [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dapmi [samisk]    lim [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114 (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Pasada [spansk]    [pa-SA-da] Passering i sevillanas, der en bytter plass med partneren
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Salida [spansk]    [sa-LI-da] Utgang, danseren forlater scenen
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Daemon [norsk]    Et program som kjører i bakgrunnen på en server.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
Agenda [engelsk]    Dagsorden [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
EMCDDA [eurojargon]    Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk [norsk]   European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction [engelsk]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
sacada [spansk]    Fra sacar; fjerne, ta bort. Den ene partens fot flyttes (tilsynelatende) bort ved at deb andres fot settes på det samme stedet..
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
salida [spansk]    utgang [norsk]   Utgang, eller begynnelse. Brukes også om "grunntrinnet"
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Agenda [latin]    Things to be done [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dagbok [norsk]    Det føres dagbok over alle dokumenter som forlanges tingl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Darter [engelsk]    Anhinga melanogaster [latin]   2 Mount Carbine 13.11., 1 Mareeba 14.11., 2 Fong-on Bay 16.11., 2 Cairns 17.11. og 2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Darter [engelsk]    “Orientslangehals” [norsk]   Anhinga melanogastor [latin]   Oriental Darter A. melanogaster, African Darter A. rufa og Australian Darter A. novaehollandiae er nå slått sammen til en art; Darter A. melanogaster. Norsk navn må av den grunn redigeres. Dette er foreløpig ikke gjennomført. Sett daglig i Keoladeo med mellom 10 og 30 ind. De eneste obs. utenom Keoladeo var av tre ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og to sett fra bussen på vei mot Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Darter [engelsk]    Anhinga melanogaster [latin]   En sammeslåing av Oriental og African Darter betyr at det ikke foreligger norsk navn for denne arten. Oriental Darter ble tidligere kalt orientslanehals. Sett jevnlig i Sukau 13.-14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
agenda [norsk]    sakliste / dagsorden / (tids)planlegger / sjuende sans [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
agenda [engelsk]    sakliste, dagsorden, møteprogram [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
agenda [engelsk]    tidsplan, møteplan, gjøremål [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
daemon [engelsk]    nisse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Canada [norsk]    Canada [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dagger [engelsk]    kors [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dagbok [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rwanda [norsk]    Rwanda [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datter [norsk]    daughter element [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Canada [norsk]    Kanada [FEIL]   Men: kanadisk el. canadisk, kanadier el. canadier. Ellers: kanadagås, kanadahettemåke, kanadarøye)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dalbre [norsk]    En isbre som fyller en dal. En dalbre er ofte en utløper fra en innlandsis.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
daglig [norsk]    diurnal [med. el. latin]   Diurnal er en betegnelse på noe som forekommer på daglig- eller døgnperiodisk basis.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Nieida [samisk]    Jente [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Nieida [samisk slang]    Jente [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
lundda [kåfjordsamisk]    lundefugl [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
daglig [norsk]    beaivválaš; giedabiras [samisk]   (a) 1. (-cc-); //giedabiras barggut 'daglige gjøremål'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
dabmet [samisk]    lime [norsk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Entrada [spansk]    [en-TRA-da] Inngang, danseren kommer inn på scenen og starter dansen
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Llamada [spansk]    [ja-MA-da] Signal danseren gir orkester og publikum for å få oppmerksomhet. Brukes for å "komme på banen", markere overgang til nytt tema/tempo/vers, som avslutning og som pynt.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
kannada [norsk]    Kannada [engelsk]   kan – kn [ISO-koder]   språk i India, også kalt kanaresisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Fritida [norsk]    The spare time [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Daumann [norsk]    Ekstra lodd på ankerline/kjetting. Gjør trekket fra båten mer vannrett og gir bedre feste i bunnen ved at trekket i ankeret/dreggen ikke blir for stort slik at man river dette løs fra bunnen.
Maritim ordliste © MaritimStart
barrida [spansk]    Sveip med foten. Foten føres langs den andres fot i et (side)skritt. Fører tilsynelatende foten til den andre bortover.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
colgada [spansk]    Aksene til begge dansere "lenes" fra hverandre
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
corrida [spansk]    En serie skritt i dobbelt tempo.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
cruzada [spansk]    kryss [norsk]   Den ene foten krysses foran eller bak den andre foten.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
llevada [spansk]    Fra llevar, å transportere, se barrida
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
raspada [spansk]    Fra raspar (skrape/rive);dansefigur/forsiring
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
sentada [spansk]    Figur der kvinnen setter seg på mannens lår.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Dakryon [gresk]    tåre [norsk]   (lat. syn.: lacrima)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
daurade [fransk]    gullbrasen, dorade [norsk]   dory [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Bermuda [norsk]    Bermuda [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datalyd [norsk]    computer audio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Danmark [norsk]    Denmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grenada [norsk]    Grenada [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dalende [norsk]    Øverste delen av en dal.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
dampskip [norsk]    dampskib [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Database [norsk]    En samling med informasjon som er strukturert og organisert på en slik måte at det er enkelt å hente ut den informasjonen man ønsker.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Datagulv [norsk]    Spesiallaget gulv som står på støtter slik at man har mulighet til å legge kabler og kjøling under gulvet/utstyret.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
dannelse [norsk]    Formatio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dannelse [norsk]    -poesis [gresk]   suffiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Dagmulkt [norsk]    I stedet for å betale erstatning for lidt tap ved forsink..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Damsnipe [norsk]    Marsh Sandpiper [engelsk]   Tringa stagnatilis [latin]   2 Mount Carbine 13.11. og opptil 50 Cairns 17.-19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damsnipe [norsk]    Marsh Sandpiper [engelsk]   Tringa stagnatilis [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damsnipe [norsk]    Marsh Sandpiper [engelsk]   Tringa stagnatilis [latin]   Fåtallig. Største antall 25 Happy Island 4.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damsnipe [norsk]    Marsh Sandpiper [engelsk]   Tringa stagnatilis [latin]   Mellom fem og tyve ind. daglig i Keoladeo og Bund Baretha. I tillegg til dette ett ind. ved Taj Mahal, Agra 24.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damsnipe [norsk]    Marsh Sandpiper [engelsk]   Tringa stagnatilis [latin]   A few observations, scattered evenly throughout the trip: 3 at Limuru Pond 18/11, 5 at Lake Nakuru 20/11, 4 at Lake Bogoria 23/11, 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11, 1 in Tsavo West NP 2/12 and 5 at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damhegre [norsk]    Javan Pond-Heron [engelsk]   Ardeola speciosa [latin]   2 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
daunting [engelsk]    skremmende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Darkwave [norsk]    Darkwave [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data bar [engelsk]    datastolpe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datafelt [norsk]    data field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datapost [norsk]    data record [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataflyt [norsk]    data stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatype [norsk]    data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database [norsk]    database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagram [norsk]    datagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dagsrute [norsk]    day pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataflyt [norsk]    stream [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
når, da [norsk]    man kommer fortsatt langt ved å huske på skoleregelen: Den gang da, hver gang når.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dampskip [norsk]    DS [forkortelse/akronym]   (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dagbladet [norsk]    One of Norway's tabloids
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
DanBørge [norsk]    Norway's David Frost
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Danseband [norsk]    Dance band [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Datapakke [norsk]    En samling data organisert på en spesiell måte, slik at de kan overføres over et nettverk ved hjelp av bestemte protokoller.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
dansegulv [norsk]    pista [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Amphipoda [latin]    Amfipode  [norsk]   Amphipoda [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Amphipoda [engelsk]    Amfipode  [norsk]   Paramphithoe hystrix [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dagpenger [norsk]    Ytelse som gis av folketrygden til den som p.g.a arbeidsl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
data mart [norsk]    datatorg, avdelingsdatabasehus, avdelingsdatavarehus [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
datakanal [norsk]    data channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data form [engelsk]    dataskjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data item [engelsk]    dataelement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datapakke [norsk]    data packet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datapunkt [norsk]    data point [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data rate [engelsk]    datahastighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataserie [norsk]    data series [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakilde [norsk]    data source [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakilde [norsk]    data source [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakanal [norsk]    pipe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dags dato [norsk]    d.d. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Una corda [norsk]    Bruk av venstre klaverpedal.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Dark Arts [engelsk]    Svartekunster [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Dark Mark [engelsk]    Mørkets merke [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Sjokolada [samisk slang]    Sjokolade [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Dagsrevyen [norsk]    7 o'clock news on NRK
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dansketida [norsk]    The periode when Norway was under Danish rule
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Datamaskin [norsk]    Computer [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dasyatidae [latin]    Pilskate-/pilrokkefamilien [norsk]   Familie (bl.a. pilskate/pilrokke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Corrigenda [latin]    A list of things to be corrected [engelsk]   (in a book)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dark Pewee [engelsk]    Sotpivi [norsk]   Contopus lugubris E [latin]   2 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
data label [engelsk]    dataoverskrift [norsk]   (se også label)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Datamaskin [norsk]    Computer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataspråk [norsk]    computer language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dance hall [norsk]    Dance hall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data entry [engelsk]    dataregistrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataformat [norsk]    data format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datasymbol [norsk]    data graphic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagruppe [norsk]    data group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data label [engelsk]    dataetikett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data merge [engelsk]    datafletting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datavelger [norsk]    Data Selector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data space [engelsk]    dataområde, dataområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatabell [norsk]    data table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
till båda [svensk]    både til [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
da og når [norsk]    man kommer fortsatt langt ved å huske på skoleregelen: Den gang da, hver gang når.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dampsperre [norsk]    Dampsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
datamaskin [norsk]    PC [engelsk]   b0x0r [slang]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
Danskebysse [norsk]    Bysse om bord i seilbåt hvor byssa / pantry er langsgående.
Maritim ordliste © MaritimStart
Klagenemnda [norsk]    Appeals Board [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
danger area [engelsk]    fareområde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
dagligvarer [norsk]    everyday commodities [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Liza ramada [latin]    Tynnleppet multe [norsk]   ferskvann (beinfisker, piggfinnefisk, multefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sarda sarda [latin]    Stripet pelamide [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, makrellfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Vacca foeda [latin]    Stupid cow [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dakotaspurv [norsk]    Baird's Sparrow [engelsk]   Ammodramus bairdii [latin]   3 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datapunkter [norsk]    samples [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
data policy [engelsk]    datapolitikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataområde [norsk]    data region [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasefil [norsk]    database file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datalinklag [norsk]    data-link layer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datouttrykk [norsk]    date expression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dagligvarer [norsk]    alimentari [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
dagblindhet [norsk]    hemeralopi [med. el. latin]   Medfødt tilstand der man ser dårlig i godt lys og har dårlig fargesyn, men kan se relativt godt i halvmørke.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
luhcadávda [samisk]    diaré [norsk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Danskebåten [norsk]    Ferry that goes to Denmark
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Danskepølse [norsk]    Sausage bought in Denmark
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Datakvalitet [norsk]    Tilstand for data/opplysninger. God datakvalitet betyr at opplysningene er korrekte, oppdaterte og samstemte. Dårlig datakvalitet kan bety at opplysninger er utdaterte, ukorrekte eller ufullstendige. atapakke
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Dactylus, -i [gresk]    finger, tå [norsk]   (lat. syn.: Digitus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Dare to know [engelsk]    Aude sapere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sursum corda [latin]    Lift up your hearts [engelsk]   (to God)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
dame blanche [fransk]    iskrem med varm sjokoladesaus [norsk]   ice cream with hot chocolate sauce [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
damp (tåke) [norsk]    vapor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
datastruktur [norsk]    data navigator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
daily backup [engelsk]    daglig sikkerhetskopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spina Bifida [norsk]    En medfødt tilstand med ufullstendig lukning av ryggmargskanalen. Dette fører til større eller mindre spalter gjennom rygghvirvlene, der ryggmargshinnene og også ryggmarg og nerver kan trenge ut. Dette kan blant annet resultere i lammelser i bena og problemer med vannlatingen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Cappa niedda [samisk]    Pen jente [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
gránnesiida [kåfjordsamisk]    nabohus [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
guossenieida [kåfjordsamisk]    utenbygds jente [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Datterselskap [norsk]    Når minst 2/3 av selskap As aksjer eies av selskap B, eller når selskap B har en bestemmende innflytelse over selskap A og en betydelig andel av selskapets driftsresultat, betegnes A som datterselskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Datterselskap [norsk]    Et AS som eies med mer enn 50 % av et annet AS. Sistnevnte AS kalles moders..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Dacnis cayana [latin]    Blådaknis [norsk]   Blue Dacnis [engelsk]   1 Carara 24/2, 5 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dagstormsvale [norsk]    Wedge-rumped Storm-Petrel [engelsk]   Oceanodroma tethys [latin]   1 Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daptrius ater [latin]    Svartkarakara [norsk]   Black Caracara [engelsk]   Sett jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 2H Amazonia Lodge 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacnis cayana [latin]    Blådaknis [norsk]   Blue Dacnis [engelsk]   1M + 1F Machu Picchu 2.9., 1M Eco Amazonia 3.9., 1M TRC 7.9., 1M Manu Road 15.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eminia lepida [latin]    Svartnakkesanger [norsk]   Grey-capped Warbler [engelsk]   3 birds seen on the grounds of the Naro Moru River Lodge the morning 18/11 were then followed by 3 in Saiwa Swamp NP 24/11, 1 at Dunga Point, Kisumu 28/11 and 1 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacnis cayana [latin]    Blådaknis [norsk]   Blue Dacnis [engelsk]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pitta sordida [latin]    Hettepitta [norsk]   Hooded Pitta [engelsk]   2 ind Sukau 13., 3 ind ss 14., 1 ind H ss 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
data provider [engelsk]    dataleverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data transfer [engelsk]    dataoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data transfer [engelsk]    dataoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dag-, daglig [norsk]    diurnal [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
danske kroner [norsk]    DKK [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dakryocystitt [norsk]    betennelse i tåresekken
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
dakryostenose [norsk]    tett tårekanal
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Daily Prophet [engelsk]    Aftenprofeten [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Dagslånsrente [norsk]    Renten bankene må betale ved kortsiktige lån i Norges .
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Dataarkitektur [norsk]    Refererer til hvordan et datasystem er konstruert og hvordan komponentene i systemet er forbundet til hverandre og kommuniserer med hverandre.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
og klagenemnda [norsk]    Committee and Appeals Board [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
salida cruzada [spansk]    En "tur" som begynner med et kryss
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Dacelo leachii [latin]    Larmekokaburra [norsk]   Blue-winged Kookaburra [engelsk]   3 Mount Molly 13.11. og 5-6 mellom Kingfisher Park og Atherton 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacnis venusta [latin]    Rødleggdaknis [norsk]   Scarlet-thighed Dacnis [engelsk]   1 str Quepos-Carara 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Zenaida meloda [latin]    Pacific Dove [engelsk]   20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 1 Lima 29.9., 20+ i områdene sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacnis lineata [latin]    Maskedaknis [norsk]   Black-faced Dacnis [engelsk]   2 Explorer’s Inn 10.9., 2 Amazonia Lodge 19.9., 2 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apalis flavida [latin]    Gulbrystapalis [norsk]   Yellow-breasted Apalis [engelsk]   Fairly common and widespread: 1 in our hotel garden in Nairobi 16/11, 1 on Mt. Kenya 18/11, 2 noted at Lake Naivasha 19/11 (Hell`s Gate NP and Crater Lake), 1 at Lake Bogoria 23/11, 2 in Masai Mara 29/11, 2 in Tsavo West NP 1/12 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
data warehouse [norsk]    datavarehus, datalager, databasehus [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
datamaskinnavn [norsk]    computer name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataintegritet [norsk]    data integrity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databehandling [norsk]    data processing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datavalidering [norsk]    data validation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data warehouse [norsk]    data warehouse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database owner [engelsk]    eier av database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datagramsocket [norsk]    datagram socket [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dager forsømt [norsk]    Days Neglected [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Long [norsk]    Long data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dar-es-Salaam  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Zona pellucida [norsk]    Det ytre laget av egget (eggskallet).
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
dat lea buorre [samisk]    det er bra [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Dat lea duohta [samisk]    Det er sant [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Limanda limanda [latin]    Sandflyndre  [norsk]   Dab [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dasyatis/Trygon [latin]    Pilskate/pilrokke [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, pilskate-/pilrokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Data et accepta [latin]    Expenditure and receipts [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dark-eyed Junco [engelsk]    Vinterjunko [norsk]   Junco hyemalis [latin]   Tre underarter ble sett på turen: Grey-headed Junco J. h. caniceps, NM, UT; Pink-sided Junco J. h. mearsni, 2 ind Yellowstone - WY 17.6.; Oregon Junco J. h. oreganus, Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daurian Jackdaw [engelsk]    Mongolkaie [norsk]   Corvus dauuricus [latin]   Sett spredt fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daption capense [latin]    Flekkpetrell / Kappdue [norsk]   Cape Petrel [engelsk]   200+ Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dansestormsvale [norsk]    White-vented Storm-Petrel [engelsk]   Oceanites gracilis [latin]   Vanlig Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datamaskinkonto [norsk]    computer account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Daily Task List [engelsk]    Dagens oppgaveliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datakildedriver [norsk]    data source driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasediagram [norsk]    database diagram [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Black, Adromeda [engelsk]    Svaart, Adromeda [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
caminar/caminada [spansk]    gå/gange [norsk]   Å gå. Det mest sentrale i tango. Kan aldri øves nok.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Boreogadus saida [latin]    Polartorsk  [norsk]   Polar cod [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Boreogadus saida [latin]    Polartorsk [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dare to be wise! [engelsk]    Sapere aude! [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Datakriminalitet [norsk]    Fellesbetegnelse på urettmessig innsyn, bruk og endring a..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Geopelia placida [latin]    Billabongdue [norsk]   Peaceful Dove [engelsk]   Vanlig, men manglet helt i de sørlige, kystnære områdene av Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Spizella pallida [latin]    Grånakkespurv [norsk]   Clay-coloured Sparrow [engelsk]   2 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daurian Redstart [engelsk]    Aurorarødstjert [norsk]   Phoenicurus auroreus [latin]   Dali, Tengchong, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan, Xining Beishan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daurian Redstart [engelsk]    Aurorarødstjert [norsk]   Phoenicurus auroreus [latin]   1-2 FF ble sett seks dager. Hovedsakelig på Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daurian Starling [engelsk]    Mandsjuriastær [norsk]   Sturnus sturninus [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 12 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Habia fuscicauda [latin]    Rødstrupemaurtanagar [norsk]   Red-throated Ant-Tanager [engelsk]   4 La Selva 1/3, 1 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga munda [latin]    Hvitbuktyrannulett [norsk]   White-bellied Tyrannulett [engelsk]   1 JVG 20.11., 3+ Icho Cruz 23.11. I tillegg ble det ved et par anledninger observert en variant av arten som av enkelte blir regnet som en egen art; Grey-crowned Tyrannulet Sercophaga griseiceps. Denne formen blir derimot ikke akseptert av verken Clements eller HBW, men kun som en variant (ikke underart) av hvitbuktyrannulett. Følgende observasjoner: 1 Icho Cruz 23.11. og 5 str Villa Dolores-San Luis 25.11. Her fant vi også et reir.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
dataflyt, strøm [norsk]    stream [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Database restore [engelsk]    Gjenoppretting av database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Double [norsk]    Double data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Single [norsk]    Single data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen String [norsk]    String data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
jorden el. jorda [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
DaimlerChrysler  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dai-Irimi-tenkan [japansk]    Dypt steg inn bak uke og snu rundt (med steg bak)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
bursnjunnehávda [samisk]    praktærfugl [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-103: (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Dance on the quay [engelsk]    Bryggedans [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
day care facility [engelsk]    barnehage [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
preliminary agenda [engelsk]    foreløpig sakliste [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Chlidonias hybrida [latin]    Hvitkinnsvatterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   10 og 1 Cairns 17. og 18.11., sett spredt 25.11., relativt vanlig Deniliquin 26. og 27.11., 20+ Hopetoun 28.11. og 100+ Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daurian Partridge [engelsk]    Stepperapphøne [norsk]   Perdix dauuricae [latin]   4 ind Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlidonias hybrida [latin]    Hvitkinnsvartterne [norsk]   Whiskered Tern [engelsk]   Enkelte flokker på trekk Happy Island.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Galbula ruficauda [latin]    Rusthalejakamar [norsk]   Rufous-tailed Jacamar [engelsk]   1 Carara 24/2, 1 La Selva 1/3, 3 Carara 11/3, 2 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sterna acuticauda [latin]    Svartbukterne [norsk]   Black-bellied Tern [engelsk]   Turens eneste observasjon var seks ind. fra Sur Sarovar 24.2. Å besøke denne lokaliteten var en improvisasjon i forhold til reiseruta, og disse ternene var høydepunktet her.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dalmatian Pelican [engelsk]    Krøllpelikan [norsk]   Pelecanus crispus [latin]   Ett ind. ble sett ved Mansarovar, Keoladeo 21., 22. og 23.2. Arten er relativt sjelden i området. Denne fuglen ble gjerne sett i umiddelbar nærhet av hvitpelikanene, om enn noe for seg selv.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-winged Miner [engelsk]    Mørkvingetunnelfugl [norsk]   Geositta saxicolina E [latin]   2 Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pipra fasciicauda [latin]    Halebåndmanakin [norsk]   Band-tailed Manakin [engelsk]   1+ Amazonia Lodge 18.9., 1 Pantiacolla 22.9., H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dacnis flaviventer [latin]    Gulbukdaknis [norsk]   Yellow-bellied Dacnis [engelsk]   1F TRC 8.9., 1F Manu Road 15.9., 2MM Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hippolais pallida [latin]    Bleksanger [norsk]   Olivaceous Warbler [engelsk]   Only seen at Lake Baringo: 2 birds noted in dry scrubland between the lake and the cliffs 21/11 and one bird in same habitat a little further north 22/11. These birds belong to the eastern form, often regarded as a distinct species; Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida). This split is recognized by e.g. Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hippolais languida [latin]    Gråsanger [norsk]   Upcher's Warbler [engelsk]   Our only sighting was of a shy and retiring bird near the Mtito Andei Gate, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Elminia longicauda [latin]    Blåmonark [norsk]   African Blue Flycatcher [engelsk]   Several seen in the western forests: 5 in Saiwa Swamp NP 24/11, 7-8 in Kakamega Forest 26/11 and 2 in Kakamega 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-backed Weaver [engelsk]    Skogvever [norsk]   Ploceus bicolor [latin]   4 seen in Kakamega Forest 26/11 and 5 the following morning, also 5 in Sokoke Forest 4/12 and 10 birds 5/12. The birds in Kakamega belong to the subspecies mentalis and the coastal birds to kersteni.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Damaliscus lunatus [latin]    Topi [norsk]   Topi [engelsk]   Only seen in Masai Mara, where it was common, and no numbers noted for the log 29/11 and 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-billed Cuckoo [engelsk]    Tupigjøk [norsk]   Coccyzus melacoryphus [latin]   1 Calilegua 13.11., 2 Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thlypopsis sordida [latin]    Oransjehodetanagar [norsk]   Orange-headed Tanager [engelsk]   1 Calilegua 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datakildeutforsker [norsk]    data source browser [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Antigua og Barbuda [norsk]    Antigua and Barbuda [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Data Collector Set [engelsk]    datainnsamlingssett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Data Merge Manager [engelsk]    Dataflettingsbehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasetilkobling [norsk]    database connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dataoverløpsfeil [norsk]    data-overrun error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Integer [norsk]    Integer data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republikken Rwanda [norsk]    Republic of Rwanda [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Variant [norsk]    Variant data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
damphemmende skum [norsk]    vapour suppressing foam [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Daniel Day-Lewis  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Databasedirektivet [norsk]    96/9/EC [direktivkode]   Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases. Official Journal L 77/96. (se også Personverndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]    sykdom [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dattetge; liikká [samisk]    likevel [norsk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Daglig journal (VPS) [norsk]    Register i Verdipapirsentralen hvor transaksjonene blir samlet opp før disse blir ført mot verdipapirkontiene. Handelstransaksjonene blir vanligvis ført mot konto først etter 3 dager.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
place on the agenda [engelsk]    føre opp på kartet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Europeisk barracuda [norsk]    Sphyraena sphyraena [latin]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, barracudafamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pacta sunt servanda [latin]    Agreements are to be kept [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Victoria, non praeda [latin]    Victory, not loot [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dacelo novaeguineae [latin]    Latterkokaburra [norsk]   Laughing Kookaburra [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aethopyga ignicauda [latin]    Ildhalesolfugl [norsk]   Fire-tailed Sunbird [engelsk]   Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aimophila ruficauda [latin]    Stripehodespurv [norsk]   Stripe-headed Sparrow [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2, 1 str Yomale-Monteverde 27/2, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dasyprocta punctata [latin]    Central American Agouti [engelsk]   4 Carara 25/2, 2 Santa Rosa 26/2, vanlig Monteverde 27/2, vanlig ss 28/2, vanlig La Selva 1/3, vanlig ss 2/3, vanlig ss 6/3, vanlig Monteverde 9/3, vanlig Carara 11/3, vanlig ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-throated Thrush [engelsk]    Taigatrost ('Svartstrupetrost') [norsk]   Turdus ruficollis atrogularis [latin]   Seks ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. 27.2. I tillegg ble to ind. sett ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., to ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Metallura aeneocauda [latin]    Skjellmetallstjert [norsk]   Scaled Metaltail [engelsk]   1 Manu Road 12.9., 1 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dasyprocta variegata [latin]    Brown Agouti [engelsk]   10 TRC 8.-9.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ichneumia albicauda [latin]    Hvithalemangust [norsk]   White-tailed Mongoose [engelsk]   1 seen at the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 allowed prolonged views at very close quarters (a few meters). Other animals present at the same time was an Ichneumon Mongoose, an African Civet and a Common Genet, and we experienced thus a very good time this evening observing and filming these animals (from the bar!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Alcippe brunneicauda [latin]    Jernfulvetta [norsk]   Brown Fulvetta [engelsk]   2-3 ind Poring 9. og 10., 2 ind Sepilok 12., 15 ind Danum 16., 5 ind ss 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-throated Oriole [engelsk]    Stripepirol [norsk]   Oriolus xanthonotus [latin]   1 ind Poring 10., 1 ind Sukau 14., 1 ind H Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Presbytis rubicunda [latin]    Kastanjebrun langur [norsk]   Red Sureli / Maroon Leaf monkey [engelsk]   1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datamaskinsikkerhet [norsk]    computer security [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data source plug-in [engelsk]    plugin-modul for datakilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data writer plug-in [engelsk]    plugin-modul for skriving av data [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data-centered design [engelsk]    datasentrert utforming [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dagen derpå-pillen  [norsk]    (Nødprevensjon) Er en høydose av p-pillehormoner som forhindrer graviditet. Også kalt angrepillen.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Datamaskinprogrammer [norsk]    se Programvaredirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Dat ii daga maidege [samisk]    Det gjør ingenting [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
complete one's agenda [engelsk]    bli ferdig med dagsordenen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Da mihi basilia mille [latin]    Kiss me with a thousand kisses [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dasyornis broadbenti E [latin]    Sørbørstefugl [norsk]   Rufous Bristlebird [engelsk]   1 Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Darjeeling Woodpecker [engelsk]    Mosespett [norsk]   Dendrocopus darjellensis [latin]   2 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Deconychura longicauda [latin]    Langhaletreløper [norsk]   Long-tailed Woodcreeper  [engelsk]   1 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocitta vagabunda [latin]    Okerskjære [norsk]   Rufous Treepie [engelsk]   Mellom 10 og 15 ind. sett daglig i Keoladeo, dette er nok mer enn det som er vanlig. Tyve ind. ved Bund Baretha 22.2. og fem ind. 23.2. Enkeltind. observert underveis til Agra og Ramnagar 24. og 25.2., ved Dhikala, Corbett 26.2., Mongoli Valley 3.3. og ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Deconychura longicauda [latin]    Langhaletreløper [norsk]   Long-tailed Woodcreeper [engelsk]   1 Pantiacolla 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ramphotrigon ruficauda [latin]    Rødhaleflatnebb [norsk]   Rufous-tailed Flatbill [engelsk]   1H Pantiacolla 20.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscigralla brevicauda [latin]    Korthaletyrann [norsk]   Short-tailed Field-Tyrant [engelsk]   2 Lachay 28.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dactylomys dactylinus [latin]    “Piggrotte sp.” [norsk]   Amazonian Bamboo Rat [engelsk]   H TRC 7.9., H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark Chanting-Goshawk [engelsk]    Mørksanghauk [norsk]   Melierax metabates [latin]   1 bird seen in Mt. Kenya NP 17/11 was either this species or the following one. Certain Dark Chanting Goshawks were 1 at Lake Baringo 21/11 and 1 in Masai Mara 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Clytolaema rubricauda [latin]    Rubinkolibri [norsk]   Brazilian Ruby [engelsk]   1 mørk morf på den internasjonale flyplassen i São Paulo, Brasil 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Psittacula longicauda [latin]    Langhaleparakitt [norsk]   Long-tailed Parakeet [engelsk]   2 ind Sukau 12., 20 ind ss 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-necked Tailorbird [engelsk]    Svartstrupeskredderfugl [norsk]   Orthotomus atrogularis [latin]   3 ind Sukau 13., 1 ind ss 14., 4 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datafrik, datafantast [avløserord]    geek [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
database column value [engelsk]    kolonneverdi i database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data-definition query [engelsk]    datadefinisjonsspørring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dampfortetningssystem [norsk]    vapour compression system [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Daniel Fredheim Holm  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
darvi, muorravuoiddas [kåfjordsamisk]    tjære [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
boahkku; boahkkodávda [samisk]    kopper [norsk]   (s) boahkku (-hk-); boahkkodávda (-vdd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)197: dat lea boahku buohcan 'han har hatt kopper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Lycodonus flagellicauda [latin]    Spisshalet ålebrosme [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, ålekvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Basileuterus fulvicauda [latin]    Kakiparula [norsk]   Buff-rumped Warbler [engelsk]   2 La Selva 6/3, 1 Lagarto 8/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-breasted Spinetail [engelsk]    Mørkbryststifthale [norsk]   Synallaxis albigularis [latin]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myrmotherula longicauda [latin]    Stripebrystmaursmett [norsk]   Stripe-chested Antwren [engelsk]   2 Manu Road 13.9., 1 ss 14.9., 2H ss 15.9., 1 ss 16.9., 2 ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hypocnemoides maculicauda [latin]    Hvittippmaurfugl [norsk]   Band-tailed Antbird [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ramphotrigon fuscicauda [latin]    Mørkhaleflatnebb [norsk]   Dusky-tailed Flatbill [engelsk]   2 str Pto. Maldonado-Infierno 6.9., 1 Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Basileuterus fulvicauda [latin]    Kakiparula [norsk]   Buff-rumped Warbler [engelsk]   1 TRC 7.9., 1H Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-faced Ground-Tyrant [engelsk]    Magellanmarktyrann [norsk]   Muscisaxicola macloviana [latin]   1 str Jujuy-Calilegua 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dark-throated Seedeater [engelsk]    Svartstrupefrøeter [norsk]   Sporophila ruficollis [latin]   10+ Pardices 28.11., 1 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
databasert undervisning [norsk]    CBT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Datainnsamling via e-post [norsk]    Collect Data Through E-mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasert undervisning [norsk]    computer-based training [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Datatilkoblingsbibliotek [norsk]    Data Connection Library [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data definition language [engelsk]    datadefinisjonsspråk (DDL - data definition language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Data Encryption Standard [norsk]    Data Encryption Standard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Data Terminal Equipment [engelsk]    Data Terminal Equipment (DTE) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database maintenance tool [engelsk]    vedlikeholdsverktøy for database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Langballe, Frank & Alinda [norsk]    Longbottom, Frank & Alice [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Datapersonverndirektivet [norsk]    2002/58/EC [direktivkode]   Directive 2002/58/EC of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) Official Journal L 201/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
be included in a new agenda [engelsk]    føres opp på nytt kart [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Limanda,Peuronctes limanda [latin]    Sandflyndre [norsk]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dawn is friend of the muses [engelsk]    Aurora Musis amica [latin]   (Early bird catches the worm.)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Damnant quod non intellegunt [latin]    They condemn what they do not understand [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Darn! There goes my beeper! [engelsk]    Heu! Tintinnuntius meus sonat! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
datatrykk, datatrykkeprogram [norsk]    desktop publishing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dagsorden, på dagsordenen [norsk]    på dagsorden [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
coavdda; coavddalmas; koda [samisk]    kode [norsk]   (s) 1. (-vdag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Da mihi sis cerevisiam dilutam [latin]    I'll have a light beer [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Day of Wrath, or Judgment Day [engelsk]    Dies Irae [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dark-sided (Siberian) Flycatcher [engelsk]    Gråflankefluesnapper [norsk]   Muscicapa sibirica [latin]   Chengdu, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
data retrieval service connection [engelsk]    tilkobling til datahentingstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datamaskin med flere prosessorer [norsk]    multiprocessor computer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Daimler-Motoren-Gesellschaft  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mun lean oaidnan cappat nieidda [samisk]    Jeg har sett en penere jente [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Dappe ii leat lohpi borgguhit [samisk]    Med hvem du kom med? [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
day care facilities for schoolchildren [engelsk]    skolefritidsordning [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Daphoenositta (Neositta) chrysoptera E [latin]    Stripesittella [norsk]   Varied Sittella [engelsk]   D. c. chrysoptera: 10 Warrumbungle NP 23.11. og 4-5 Grampians NP 1.12. D. c. lathami: 1 Yellingbo 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
datakløpper, dataentusiast; datasnok [avløserord]    hacker [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
datamaskin-til-datamaskin-nettverk [norsk]    computer-to-computer network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datapolitikk for sluttpunktshandling [norsk]    endpoint action data policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dame Commander of the British Empire [engelsk]    DBE [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
have included as separate items on the agenda [engelsk]    føre opp særskilt på dagsordenen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo! [latin]    Make me chaste and pure, but not yet! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Da mihi sis crustum Etruscum cum omnibus in eo [latin]    I'll have a pizza with everything on it [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
dataknekker, datainnbryter, datavandal, datapirat [avløserord]    cracker [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
datatrykkeprogram, DTP-program, forleggerprogram [norsk]    DTP program [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) [norsk]    Defense Advanced Research Project Agency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Datamigreringsverktøy for Microsoft Dynamics CRM [norsk]    Microsoft Dynamics CRM Data Migration Tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker [norsk]    DUF [akronym]   et registreringssystem og saksbehandlerverktøy for hele utlendingsforvaltningen. Systemet oppdaterer og bruker data i utlendingsdatabasen, og brukes hovedsakelig av politiet, UDI og UNE. Visumsøknader behandles i NORVIS.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Da mihi sis bubulae frustrum assae, solana tuberosa in modo gallico fricta, ac quassum lactatum coagulatum crassum [latin]    Give me a hamburger, french fries, and a thick shake [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom