Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
sperring; demning, dam(anlegg); sperreild; rette sperreild mot [norsk]    barrage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no