Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
damp [bokmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
damp [norsk]    lievdi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
damp [norsk]    lievla; giespa [samisk]   (s) 1. (-vll-); 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-223 (-spp-) ' varm damp'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
dampskip [norsk]    dampskib [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
dampskip [norsk]    DS [forkortelse/akronym]   (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
friskdamp [norsk]    live steam [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dampsperre [norsk]    Dampsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
damp (tåke) [norsk]    vapor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
damphemmende skum [norsk]    vapour suppressing foam [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dampfortetningssystem [norsk]    vapour compression system [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
innånding, gass, damp [norsk]    S23 [sikkerhetskode]   Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata