Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
dans [bokmål/nynorsk]    rytmiske bevegelser, ofte til musikk; dansing Se også: Google dans (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dans [dansk]    dans
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dans [fransk]    i inn i
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dans [norsk]    Chorea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
dansk [norsk]    Danish [engelsk]   dan – da [ISO-koder]   språket i Danmark
Liste over navn på språk © Språkrådet
danse [norsk]    bailar [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
impedans [norsk]    Et uttrykk for vekselstrømsmotstand. Dvs. ohmsk motstand pluss kapasitiv og induktiv motstand. Måles i ohm (?).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
impedans [norsk]    Eingangsempfindlichkeit [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Danseband [norsk]    Dance band [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkedans [norsk]    Folklore dance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Redundans [norsk]    Overflødig informasjon. Samme informasjon blir lagret flere ganger, gjerne på ulike måter, slik at sannsynligheten for at informasjonen skal gå tapt, minker.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
dansegulv [norsk]    pista [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Candidans [latin]    skinnende hvit [norsk]   verb. pres.part
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
breikdans [avløserord]    breakdance [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lausdans [FØR]    lausdans el. løsdans [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bryggedans [norsk]    Dance on the quay [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dansketida [norsk]    The periode when Norway was under Danish rule
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Danskebysse [norsk]    Bysse om bord i seilbåt hvor byssa / pantry er langsgående.
Maritim ordliste © MaritimStart
Danskebåten [norsk]    Ferry that goes to Denmark
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Danskepølse [norsk]    Sausage bought in Denmark
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
danske kroner [norsk]    DKK [forkortelse/akronym]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Dansestormsvale [norsk]    White-vented Storm-Petrel [engelsk]   Oceanites gracilis [latin]   Vanlig Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
vinkeldiskordans [norsk]    angular unconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
råmelkspudding, kalvedans [norsk]    čuvkomielki, deardna, deardni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
inkonformitet, sedimentær diskordans [norsk]    unconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU