Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
dare [engelsk]    våge, tørre, ha mot nok til å gjøre noe utfordre (noen til noe) risikere, ha mot til å risikere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dare [italiensk]    å gi
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dare [hausa]    natt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
dare  [engelsk]    tørre, våge, driste seg til; trosse, utfordre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Dare to know [engelsk]    Aude sapere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dare to be wise! [engelsk]    Sapere aude! [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom