Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
data policy [engelsk]    datapolitikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
endpoint action data policy [engelsk]    datapolitikk for sluttpunktshandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft