Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
data writer plug-in [engelsk]    plugin-modul for skriving av data [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft