Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
datapolitikk for sluttpunktshandling [norsk]    endpoint action data policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft