Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
datatype [norsk]    data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
datatypen Long [norsk]    Long data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boolsk datatype [norsk]    Boolean data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markørdatatype [norsk]    cursor data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ja/nei-datatype [norsk]    Yes/No data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Double [norsk]    Double data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Single [norsk]    Single data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen String [norsk]    String data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Integer [norsk]    Integer data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datatypen Variant [norsk]    Variant data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft