Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
date [engelsk]    dato stevnemøte person man har stevnemøte med; kjæreste en musikalsk eller teatralsk fremførelse (frukt) daddel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
date [engelsk]    dato [norsk]   KHiB skriver datoer slik: on 5 July 2005
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
date [engelsk]    dato [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 50 omtrentlig(e)
update [engelsk]    oppdatere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
update [engelsk]    oppdatere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
update [engelsk]    oppdatere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
update [engelsk]    oppdatere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inundate [engelsk]    oversvømme, overvelde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
validate [engelsk]    gyldiggjøre, bekrefte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
validate [engelsk]    sjekk gyldighet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
due date [engelsk]    forfallsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
validate [engelsk]    validere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ship date [engelsk]    forsendelsesdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
up to date [engelsk]    nyeste, oppdatert, uendret [norsk]   (avhengig av sammenhengen)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
close date [engelsk]    sluttdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accomodate [engelsk]    hjelp, ha plass til [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
accommodate [engelsk]    huse, romme, innkvartere; gjennomsyre; tilpasse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
consolidate [engelsk]    forene [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
expiry date [engelsk]    utløpsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accommodate [engelsk]    kunne ta opp, ha plass til [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
agent update [engelsk]    agentoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
futures date [engelsk]    termindato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
posting date [engelsk]    posteringsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
receipt date [engelsk]    mottaksdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Set due date [engelsk]    Angi forfallsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maturity date [engelsk]    forfallsdato, utløpsdato [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disposal date [engelsk]    avhendingsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Office Update [norsk]    Office Update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
physical date [engelsk]    fysisk dato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic update [engelsk]    dynamisk oppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Update [norsk]    Windows Update [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Update [engelsk]    Windows Update, Windows Update [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redemption date [engelsk]    innløsningsdato [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
settlement date [engelsk]    betalingsdato, avviklingsdato [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
critical update [engelsk]    kritisk oppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
date expression [engelsk]    datouttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
retirement date [engelsk]    avgangsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security update [engelsk]    sikkerhetsoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
software update [engelsk]    programvareoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
acquisition date [engelsk]    anskaffelsesdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cascading update [engelsk]    gjennomgripende oppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
auto-static update [engelsk]    autostatiske oppdateringer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
high priority update [engelsk]    høyt prioritert oppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft AutoUpdate [engelsk]    Microsoft automatiske oppdateringer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adaptation Kit Update [engelsk]    oppdatering for tilpasningspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
place in service date [engelsk]    tatt i bruk-dato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
confirmed receipt date [engelsk]    bekreftet leveringsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
requested receipt date [engelsk]    ønsket leveringsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Semper letteris mandate [latin]    Always get it in writing! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
confirmed shipping date [engelsk]    bekreftet forsendelsesdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
requested shipping date [engelsk]    ønsket forsendelsestid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webområde for Windows Update [norsk]    Windows Update website [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjust the schedule to accommodate [engelsk]    innpasse i planen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget