Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
dato [bokmål/nynorsk]    identifiserer et spesielt døgn i en kalender.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Dato [norsk]    Datoene en kampanje er oppe.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
dato [norsk]    date [engelsk]   KHiB skriver datoer slik: on 5 July 2005
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
dato [norsk]    date [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 24 omtrentlig(e)
sluttdato [norsk]    close date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dags dato [norsk]    d.d. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
termindato [norsk]    futures date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
datouttrykk [norsk]    date expression [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utløpsdato [norsk]    expiry date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fysisk dato [norsk]    physical date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mottaksdato [norsk]    receipt date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avgangsdato [norsk]    retirement date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfallsdato [norsk]    due date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avhendingsdato [norsk]    disposal date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
posteringsdato [norsk]    posting date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Eks. utbyttedato [norsk]    Dagen generalforsamlingen offentliggjør utbyttets størrelse. Normalt et par uker før den faktiske utbetalingen finner sted.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
innløsningsdato [norsk]    redemption date [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
anskaffelsesdato [norsk]    acquisition date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tatt i bruk-dato [norsk]    place in service date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsendelsesdato [norsk]    ship date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Angi forfallsdato [norsk]    Set due date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ekstraderingsdato [norsk]    Tidspunkt for tilbakelevering av bo fra skifteretten til privat skifte fordi grunnene som foranlediget offentlig skifte, ikke lenger er til stede.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
kontoens utløpsdato [norsk]    account expiration [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ønsket leveringsdato [norsk]    requested receipt date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bekreftet leveringsdato [norsk]    confirmed receipt date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfallsdato, utløpsdato [norsk]    maturity date [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bekreftet forsendelsesdato [norsk]    confirmed shipping date [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
betalingsdato, avviklingsdato [norsk]    settlement date [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no