Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dd [forkortelse/akronym]    didot point [engelsk]   (typografi)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 89 omtrentlig(e)
DDT [norsk]    BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C14H9Cl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
odd [engelsk]    merkelig, rar; sporadisk; til overs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
add [engelsk]    legge til, tilføye, addere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Add [engelsk]    Legg til  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DDL [engelsk]    DDL (data definition language), DDL [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
odd [engelsk]    odde [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
DDA [forkortelse]    Doha utviklingsagenda [norsk]   Doha Development Agenda [engelsk]   WTOs fjerde ministermøte i Doha, Qatar, 2001 lanserte en ny runde multilaterale handelsforhandlinger. Økt liberalisering, ny regelsetting og styrket støtte til utviklingsland er noen nøkkelord.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
HDD [engelsk]    Harddisk [norsk]   Enkelte utskriftsmodeller fra OKI har en harddisk (HDD) som kan brukes til å lagre fonter, maler, overlegg eller for å lagre utskriftsjobber.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
ADD [forkortelse/akronym]    attention deficit disorder [engelsk]   oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Lodd [norsk]    Weight [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
DDoS [norsk]    Forkortelse for Distributed Denial of Services, eller distribuerte tjenestenektingsangrep.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
ledd [norsk]    Arthron, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
DDoS [engelsk]    DDoS (distribuert tjenestenekt) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lodd [norsk]    intetkjønn [FEIL]   er hankjønn; Det er min lodd her i livet (ikke «mitt lodd»)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
midd [norsk]    midd el. mit [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ledd [norsk]    ladas [samisk]   (s) (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
vridd [norsk]    knit into back of stich [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Pledd [norsk]    Blanket [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
sladd [norsk]    Film som settes på starten og slutten av filmruller for beskyttelse, identifikasjon ol. (Se start- og sluttom.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
brudd [norsk]    fracture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
brudd [norsk]    rupture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sludd [norsk]    sludd el. slut [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bebodd [norsk]     [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-615: siiddalmas 'tett bebebodd, tett bebygd'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
avbrudd [norsk]    abort [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avbrudd [norsk]    interrupt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedradd [norsk]     [samisk]   //bunccáiduvvat (+ ill) 'bli bedradd (av)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bekledd [norsk]    gárvvohuvvon [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-207: eanan lea gárvvohuvvon lidiiguin 'jorda er bekledd med blomster' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-207: gárvvohuvvon gutni mearkkaiguin 'bekledd med ærestegn'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ekkolodd [norsk]    echo sounder [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
skipbrudd [norsk]    shipwreck, wrecking [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
overskudd [norsk]    surplus [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
dempeledd [norsk]    Innretning som demper amplituden til et elektrisk signal uten å lage merkbar støy.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DDE-kanal [norsk]    DDE channel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dempeledd [norsk]    attenuator [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
håndledd [norsk]    giehtaruohtas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
taregjedd [norsk]    dárradorski [kåfjordsamisk]   (pl.: dárradorskkit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
brunsvidd [norsk]    buvdnjan [samisk]   (a) //buvdnjat (-vnnj-) 'bli brunsvidd' //sohkar buvnnjai bánnui 'sukkeret ble brunsvidd i panna'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
håndledd [norsk]    giehtaladas [samisk]   (s) (-ddas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
skråskudd [norsk]    pineapple, grapeshot [engelsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Hekseskudd [norsk]    Crick in the back [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skrapelodd [norsk]    Gambling by scraping a card with a coin
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Underskudd [norsk]    Deficit [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
steinbrudd [norsk]    stone quarry [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
underskudd [norsk]    deficit [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
humleskudd [norsk]    hop shots [engelsk]   jets de houblon [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
DDE-dialog [norsk]    DDE conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fasettledd [norsk]    Facet joint [engelsk]   Fasettledd er to små ledd som ligger mellom to ryggvirvler. Stillingen på fasettleddene bestemmer hvilke bevegelser som kan utføres i de ulike delene av ryggsøylen. Fasettledd kalles også bueledd.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
sammenbrudd [avløserord]    break-down / breakdown [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
tidsavbrudd [norsk]    time-out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gå av ledd [norsk]    eaškalit laddasis [samisk]   (vfr) //NL381:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Arveforskudd [norsk]    Overføring av formuesgode til potensiell arving forut..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
programbrudd [avløserord]    abort [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
knokkelbrudd [norsk]    fraktur [med. el. latin]   Brudd på en skjelettknokkel. Ved en lukket fraktur stikker ikke beinsplintene gjennom huden, slik de gjør det ved et åpent brudd.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
rammetilskudd [norsk]    block grant [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
tilgangsbrudd [norsk]    access violation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foldet, vridd [norsk]    veckat [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fødde, fødd [FØR OGSÅ]    føde - fødte - født [norsk]   (også i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
spalte utbrudd [norsk]    fissure eruption [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
strøm(av)brudd [norsk]    gridlock [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
personvernbrudd [norsk]    privacy compromise [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsbrudd [norsk]    security breach [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spredd, utbredd [norsk]    propagated [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
spidd, på spidd [norsk]    brochette, kebab [engelsk]   brochette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
krasj, sammenbrudd [norsk]    crash [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
øremerkede tilskudd [norsk]    earmarked grants [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
betale på forskudd [norsk]    prepay [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
som hører til ledd [norsk]    Articularis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
uforrentet innskudd [norsk]    non-interest bearing deposit [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dø - døde - dødd [norsk]    også dødde i preteritum [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Integreringstilskudd [norsk]    Kommuner som bosetter flyktninger mottar et tilskudd som blant annet brukes til integreringstiltak. Tilskuddet fra staten er fordelt over fem år, og blir forvaltet av IMDi. Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger får et tilleggstilskudd per barn per år. Mer informasjon om ordningen finner du på www.imdi.no
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
forfølgelsesvanvidd [norsk]    paranoia [med. el. latin]   a) Populærbetegnelse på vrangforestillinger i forhold til det å bli forfulgt, eksempelvis etter bruk av sentralstimulerende midler. b) Kronisk psykisk sykdom, der pasienten opplever rigide, systematiske vrangforestillinger, f.eks. forestillinger om å bli forfulgt, storhetsforestillinger m.m.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Demokratisk underskudd [norsk]    Democratic deficit [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
gjenoppretting ved brudd [norsk]    crash recovery [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distalt interfalangledd [norsk]    DIP joint [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
torsk, større enn gjedd [norsk]    gilot [kåfjordsamisk]   (pl.: gilogat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
rorpinne; håndtak; rotskudd [norsk]    tiller [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bry - brød/brydde - brydd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tie - tiet/tidde - tiet/tidd [norsk]     tie - tidde/tagde - tidd/tagd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trå, tro/trådde, trådd [FØR]    trå - tro/trådde/trådte - trådd/trådt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
utgangspunkt, avreise, oppbrudd [norsk]    outset [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
koblingsledd, forbindelsesledd [norsk]    spacer group, spacer arm [engelsk]   (kjem.) (ikkefunksjonelt)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bety - betød/betydde - betydd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
svi - sved/svei/svidde - svidd [norsk]    (transitiv bruk)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vade - vadet/vadde - vadet/vadd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
på forhånd; i forveien; på forskudd [norsk]    advance, in [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selvvalgt, tilpasset, skreddersydd [norsk]    custom [engelsk]   (kan også omskrives med «din egen» e.l.) (egendefinert, brukerdefinert)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tidsavbrudd for tilkobling, tidsavbrudd [norsk]    connection timeout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
råde - rådet/rådde - rådet/rådd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
spennvidde, omfang, spenn, variasjonsbredd [norsk]    span [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fingerbredd/fingerbredde el. fingerbreidd [FØR]    fingerbredde [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad