Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
De novo [latin]    Anew [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
de novo [engelsk]    igjen, om igjen, om noe som vender tilbake, dukker opp igjen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen