Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
de tynne hjernehinnene [norsk]    leptomeningea [engelsk]   de to tynne av de tre delene av hjernehinnen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen