Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
deasta [samisk]    hensyn [norsk]   (s) (-stt-) //deastta atnit (-n-) ’vise hensyn’ //dáfus //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-???: dáfui (postp), 'med hensyn til' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: dan ášši dáfus 'med hensyn til den saken' //su dáfui lean mun dan dahkan 'av hensyn til ham har jeg gjort de'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune