Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
debit [engelsk]    debitere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
debitor [norsk]    debtor [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Debitor [norsk]    Den som plikter å yte noe, enten dette er penger eller re..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Debitor [norsk]    Skyldner.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
debit card [engelsk]    debetkort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
debit advice [engelsk]    debiteringsmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dominus providebit [latin]    The Lord will provide [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
debitor med rådighet/rett [norsk]    debtor in possession [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen