Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
debitor [norsk]    debtor [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Debitor [norsk]    Den som plikter å yte noe, enten dette er penger eller re..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Debitor [norsk]    Skyldner.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
refusjonsdebitor [norsk]    refund debtor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
debitor med rådighet/rett [norsk]    debtor in possession [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen