Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
debtor [engelsk]    debitor, skyldner
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
debtor [engelsk]    debitor [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
refund debtor [engelsk]    refusjonsdebitor [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
debtor in possession [engelsk]    debitor med rådighet/rett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen