Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
debug [engelsk]    feilretting/rett feil, avlus, feilsøke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
debug [engelsk]    feilsøke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
debugge [norsk]    avluse; feilsøke; rette programfeil, fjerne programlus [avløserord]   jf. bug
Norske avløserord for importord © Språkrådet
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
debugging [engelsk]    feilsøking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
debug zone mask [engelsk]    maske for feilsøkingssone [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
debugging information [engelsk]    feilsøkingsinformasjon [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no