Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
debugge [norsk]    avluse; feilsøke; rette programfeil, fjerne programlus [avløserord]   jf. bug
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft